SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Doğayı kirletmeden, enerji ve doğal kaynaklarımızı tasarruflu kullanarak; çalışanlar, toplum ve tüketiciler için güvenilir ve sağlıklı, çalışanlarımızın sosyal ve yaratıcı olmalarına olanak sağlayan ekonomik değerli proseslerimiz, sürdürülebilirliğimizin temelini oluşturur.

Bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeksizin üretim yapmak, bugün ve gelecekte var olmak sürdürülebilirliğimizin ana amacıdır.

 

Atık Su Tesisi

Ar-Ge departmanımız, en yeni, en kullanışlı ve en az maliyetli ürünleri üretmemiz için sürekli; mevcut üretimi gözden geçirir, sektörel gelişmeleri takip ederek, firmamızı farklı kılacak araştırma hizmetleri ile ürünlerimizin güncel kalmasını sağlar. Yeni ürün ve işleme faaliyetleri konusundaki geliştirmeleri ile firmamızın gelecekte müşteri beklentilerini aşarak var olmasını garantilemek için çalışır.

Kullandığımız hammaddeler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, en iyi kalite ürünler arasından seçilir ve her alınan hammadde fizik ve kimya laboratuvarlarımızda uygunluk testinden geçtikten sonra üretime dahil edilir. Tüm tedarikçilerimiz dönemsel olarak değerlendirmeye tabi tutulur.

 

 

 

Üretim tesisimiz çevre dostu doğaya saygılı bir şekilde dizayn edilmiştir. Kullandığımız elektik-su ve diğer doğal kaynakların tasarrufu için sürekli projeler yapılarak, her geçen gün daha az maliyetli ve daha az olumsuz etki yaratmak hedeflenmektedir.

 

Üretimde kullandığımız suyun %100’ü günlük 3500 m3 su arıtma kapasitesine sahip, arıtma tesisimizde arıtılarak doğaya bırakılmaktadır. Yaklaşık 1000 kişiye sunulan içme suyumuzu da yeraltı kaynağından fiziksel arıtım ünitelerinden geçirerek kendimiz elde ederiz.

 

turbin

Elektrik Türbini

 

 

Üretimde kullandığımız elektriğimizin %100’ünü tesisimiz içerisindeki elektrik üretim kojenarasyon sistemimizde elde eder, elektrik kesintilerinin tesisimize ve üretime zarar vermeden devamını sağlarız. Ayrıca şebeke ve kojen arızalarına karşı 2 adet 1375 kVA dizel jeneratörümüz yedek çalışmaya hazır vaziyette beklemektedir.

 

Faaliyetlerimiz sonrası meydana gelen atıklarımızı kontrol altına tutar, yasal gereklilikler çevresinde doğaya salınımının yapılmasını sağlarız. Baca gaz salınımının filitrelenmesi, atık suların arıtılarak doğaya salınımı ve çıkan çamurların bertaraf edilmesi, kimyevi maddelerin bertaraf edilmesi, katı atıkların ayrıştırılması ve akredite kurumlarca teslim alınıp, işlenmesi için gerekli önlemleri alırız.

Hammadde ve ürün girişinde kullanılan ambalajların geri dönüşümünün sağlanmasının yanında, özellikle el değmeden üretimi yapılan ürünlerimiz de dahil tüm ürünlerimiz için, gıda ürünleri paketlemesinde kullanılan, insan sağlığına zararsız birinci sınıf paketleme yine el değmeden makinalar aracılığı ile yapılmaktadır.

Tüm çalışmalarımızda şeffaflık olmazsa olmaz prensibimizdir. İşletmemiz faaliyetleri ve üretimimiz ile ilgili tüm önemli faaliyetleri, başta internet sitemiz olmak üzere, müşterilerimiz, resmi kuruluşlar, sosyal çevre ve diğer paydaşlarımız ile paylaşırız.

 

 

kurumsal-iletisim

Tüm çalışanlarımızı Kasar & Dual çevresel sürdürülebilirlik kurumsal ilkesi olan “Kasar & Dual Kaynakları İyi Kullanır” politikasına göre davranmaları konusunda eğitiriz;

 

  • Tüm çalışanlarımızı sürdürülebilirlik için gerekli uygulamalar hakkında bilgilendirir, eğitim almalarını sağlarız.

 

  • İşyerinde ve evde bu politikanın uygulanmasını teşvik ederek çevrenin korunması konusunda tüm çalışanlarımızın kişisel sorumluluk almalarına yardımcı olacak işyeri koşulları oluştururuz;

 

  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve toplumun bağlılığını artırmak için ilgili eğitim, atölye çalışmaları ve toplantılarda çevresel sürdürülebilirliğin işlenmesini sağlarız;

 

  • Kasar & Dual ve yerel toplumda başarılı uygulamaların yer edinmesi için başarı hikayelerinin yayınlanması ve olumlu girişimlerin öne çıkarılmasını sağlayarak çevreye yönelik kurumsal ve kişisel düzeyde sorumlu davranışları teşvik ederiz.

 

Üretimimizin kalite ve sürekliliğini sağlamak adına çalışanlarımızın iş gereklilikleri ve kişisel gelişimlerini destekleyici eğitim ve programlar tasarlar, katılımcı olmalarını sağlarız.

Yasal gereklilikleri düzenleyici gelişmeleri, stratejilerimize yansıtmak amacıyla dikkatle izler, değerlendirir ve duyururuz. Çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili etkili bir düzenleyici sistemi teşvik etmek için:

 

  • Çevresel olarak verimli ve etkili yasa ve düzenlemeleri desteklemeleri için düzenleyici kurumlar ve diğer ilgili paydaşlar ile çalışırız;

 

  • Çevreyi korumak üzere tasarlanan uluslararası kabul gören standartları ve gönüllü girişimleri destekleriz;

 

  • Ayrımcı önlemlere karşı geliriz;

 

  • Ticareti geliştirmek ve tüketici anlayışına yardım etmek için çevresel kanunlar, düzenlemeler ve standartların uyumlu hale getirilmesini destekleriz.