ÇEVRE POLİTİKASI

Kasar ve Dual Tekstil Sanayi A.Ş., yaptığı tüm faaliyetler kapsamında doğa ile uyum içinde yaşamayı felsefe edinerek,

 

  • Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,

 

  • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,

 

  • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,

 

  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı,

 

  • Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermeyi,

 

  • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,

 

“Çevre Politikası” olarak benimser.