SEÇME VE YERLEŞTİRME

Takım Çalışmasının gücüne İnanan

Takım çalışmasını benimseyip farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı da Süreç Odaklı Yaklaşım çerçevesinde ve şirket amaçları doğrultusunda yaygınlaştırıp geliştirmeye çalışırız.

LİDERLİK KABİLİYETİNE SAHİP

Tüm çalışanların takım çalışması çerçevesi içinde, kendi sorumluluk alanında birer lider olduğuna inanır ve bu konuda gelişmeleri için destek veririz.

İNİSİYATİF KULLANABİLEN

Her bir çalışanın kendi işini yaparken en doğru kararları verebileceğine ve en doğru yolu bulacağına inanır, bunu geliştirmek için destekleriz.

İLETİŞİMİN GÜCÜNE İNANAN

Temasta bulunduğumuz herkes ile etkin iletişim kurmayı temel ilkelerimizden biri sayarız. İletişim kurarken kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymanın ve kişileri etkin dinlemenin bizi başarıya götüreceğine inanırız.

İNOVATİF

Bilgiye ulaşırken ve elde ettiğimiz bilgileri kullanırken, ulaştığımız her noktada kendimizi, kaynaklarımızı ve elde ettiğimiz sonuçları sorgulayarak, alternatif üreterek, farklı kaynaklardan aldığımız bilgileri yorumlayarak alışılmış kalıpların ötesine geçmeyi hedefleriz.

FARKINDALIĞI YÜKSEK

Dış dünyada gerçekleşen değişimleri takip edip uyum sağlamayı, değişmesi gereken alışkanlıklardan kurtularak farklı anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemlerin ötesini görmeye çalışıp kendimizle birlikte dünyayı da değiştirerek gelecekte de var olmayı amaçlarız.

İŞİNİ SAHİPLENEBİLEN

İşimizin gereklerini yerine getirirken, sistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iş arkadaşlarımızın verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul eder ve şirketimizin kaynaklarını özenli ve etkin kullanıp, her hareketi şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız.

KENDİNE VE BAŞKALARINA SAYGILI

Kişilerin kendi potansiyellerini ortaya koyma isteğine, farklı fikir ve görüşlere saygı gösteririz.

KENDİNİ GELİŞTİREBİLEN

Öğrenmeyi sadece dış kaynaklardan gelecek hazır bilgi olarak görmeyip, bilgiyi çeşitli araçlar kullanarak, kişisel araştırma ve çabalarımızla farklı kaynaklardan elde etmek isteriz. Bu bilgiyi de yorumlayarak geliştirir ve uygularız.

ZAMANIN DEĞERİNİ BİLEN

Yapılması gereken işleri verdiğimiz söze uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde yaparız.

AMACA YÖNELİK OLMA FARKINDALIĞINDA

İşimizi yaparken amaca yönelik çalışmanın hedeflere varmak için gerekli olduğuna inanırız. Tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı en etkin biçimde amaca giden yolda kullanırız.

Adayları kazandırabilmek için, yapılandırılmış yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik envanterleri, yabancı dil testleri, rol oyunları, vaka çalışmaları ve sunumlar gibi etkin yöntemler kullanır.