PERFORMANS, KARİYER VE ÜCRET YÖNETİMİ

Performans Yönetimi

 

Kasar & Dual’de uzun vadeli strateji ve hedeflerimiz tüm operasyonlarımıza indirgenir ve performansının takip edilmesi sağlanır. Kurumsal karne yaklaşımı ile şirket hedefleri, fonksiyon hedefleri ve bölüm hedefleri takip edilmektedir.

 

Uygulanan bireysel performans yönetimi ile bölüm hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi, çalışanların doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuç üretme konusunda motive olması, sürekli gelişim kültürünün yerleşmesi sağlanmaktadır.

 

 

Kariyer Yönetimi

 

Kasar & Dual gelecek planları ve çalışanlarının bireysel kariyer planlarının uyumunu uzun ve sağlıklı birlikteliklerinin destekleyicisi olarak görür. İnsan Kaynakları departmanı hazırladığı proje ve sistemler ile şirket uzun vadeli hedefleri ile çalışanların bireysel kariyer hedeflerini birleştirmek için çalışır.

 

 

Ücret Yönetimi

 

Kasar & Dual’de tüm işler ve iş sahipleri kazancımızın ortaklarıdır. Katkıları ölçüsünde kurulan sistemler aracılığı ile ücret ve yan haklar politikalarımızdan faydalanırlar.