İŞ BAŞVURU FORMU

Bu iş başvuru formundaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, gerçeğe aykırı veya eksik bir beyanla alındığımın anlaşılması halinde, herhangi bir uyarıya gerek kalmadan her zaman işime son verilmesi için bir sebep olacağını, Kasar ve Dual Tekstil San. AŞ.’nin uğradığı veya uğrayabileceği tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi anlayarak kabul ettiğimi beyan ederim. Başvuru formumda bildirdiğim kişisel verilerim ile referans bilgilerimin Kasar ve Dual Tekstil San. A.Ş. içerisinde 1 yıl süre ile saklanması, işlenmesi, raporlanması ve gerektiğinde doğrudan ve dolaylı olarak bünyesindeki tüm iş yerlerinde kullanılmasını kabul ederim.

Kişisel Bilgiler

Adınız *

Soyadınız *

TC Kimlik No

Cinsiyetiniz *

Doğum Tarihi *

Vesikalık fotoğrafınızı yükleyiniz (max 500kb).

İl *

İlçe *

Epostanız *

Telefon

Cep Telefonu *


Öğrenim Durumu

Okul Adı Bölüm Başlama Tarihi (Gün.Ay.Yıl) Bitirme Tarihi (Gün.Ay.Yıl)
Üniversite
Önlisans
Lise
İlköğretim

ÇALIŞMA HAYATI

Kasar&Dual’de daha önce çalıştınız mı? *
Şirketimizde çalışan yakınınız var mı? *
İşyerinin Adı Görev Başlangıç (Gün.Ay.Yıl) Bitiş (Gün.Ay.Yıl) Ayrılma Sebepleri

YABANCI DİL BİLGİSİ

Dil Seviye
1.
2.

KULLANILAN PROGRAM VE MAKİNELER

Program Seviye
1.
2.
3.
Makine Seviye
1.
2.
3.

REFERANSLAR

Adı Soyadı Yakınlık Derecesi İşyeri Mesleği Telefon
1.
2.

DİĞER BİLGİLER

Çalışmak istediğiniz pozisyon *
Beklenen Ücret (Net)
PDF veya Word formatında CV’niz varsa yükleyiniz.

Bu iş başvuru formunda beyan etmiş olduğunuz kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili Yönetmelik hükümleri ve Kasar ve Dual Tekstil San. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak sadece işlendikleri amaç doğrultusunda kullanılır, 1 yıl süreyle saklanır ve Kasar ve Dual Tekstil San. A.Ş. Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir.

Not: Bu formun doldurulmak üzere adaya verilmesi, adaya iş imkânı tanınacağı anlamına gelmez.