EĞİTİM VE GELİŞTİRME

Kasar & Dual A.Ş. sürekli gelişimin eğitimden, eğitimin de işe başlangıçtan başladığına inanır. Tüm çalışanlarımız, Kasar & Dual A.Ş.’ye başladıkları günden itibaren işe başlangıç eğitimi (oryantasyon) ile başlayan, iş yaşamında ihtiyaç duyacakları mesleki- teknik, kişisel becerilerine yönelik eğitimleri çeşitli iç ve dış kaynaklardan sağlanarak programlanan eğitim faaliyetlerine dahil edilir.

 

Eğitim ihtiyaçları düzenlenirken Performans Değerlendirme Sistemi çıktıları ve Kariyer Yönetimi Sistemi çıktıları esas alınır.